:

бүлэг

Эрэлттэй

               

Ковш

LW500FN 

700kn

XCMG LW700KN Автоачигч

xcmg-lw1200kn-mining-loader-12-ton-wheel

A really long ladder to reach high places.

44da009428784cc3a0c609fd7b034769

A really long ladder to reach high places.

lw500kn

XCMG LW500KN Автоачигч


ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.